Czech

Help us spread the word on social media.

Remember to use the hastags #WODEurope, #WorldObesityDay and #AddressingObesityTogether on all your posts, comments and reshares.

Twitter, Facebook and LinkedIn posts, in particular, can help to draw attention to the World Obesity Day Europe website

Vite, ze WHO povazuje obezitu za chronické onemocneni, které vyzaduje dlouhodobou lécbu? Pomozte nám resit obezitu spolene.
44 % cukrovky 2. typu, 23 % ischemické choroby srdecní a 7 a 41 % nekterych typủ rakoviny je zpusobeno nadvahou a obezitou. Mnozí pacienti si nejsou vedomi techto souvislostí, které mohou být klicové pro viasné vyhledání odborné pomoci.
Nedostatená edukace lékaru a zdravotnického personálu predstavuje bariéru v lécbe obezity.
Pouhá mena politiky a obezitogenního prostredi nejsou dostacující pro osoby s obezitou tezsiho stupne. Je nezbytná také prevence a odborná lécba.
Lidé Zijící s obezitou si zaslouzí péci bez stigmatizace a zahanbováni.