Slovakian

Help us spread the word on social media.

Remember to use the hastags #WODEurope, #WorldObesityDay and #AddressingObesityTogether on all your posts, comments and reshares.

Twitter, Facebook and LinkedIn posts, in particular, can help to draw attention to the World Obesity Day Europe website

¿e obezita je uznávaná ako chronické ochorenie, ktoré si podia WHO vyzaduje dihodobú liebu? Pomôzte nám spolone riesit obezitu!
44% cukrovky 2. typu, 23 % ischemickej choroby srdca a 7 % az 41 % niektorých druhov rakoviny mozno pripísat nadváhe a obezite. Mnohí pacienti si nie sú vedomí týchto súvislostí a uvedené poznatky im umonujú skôr konat a vyhladat pomoc.
Nedostatoné vzdelanie a odborná príprava lekárov a iných zdravotníckych pracovnikov sú vyznamnou bariérou liecby obezity.
Samotná politika a zmeny Zivotného stýlu nie sú liecbou pre ludí s tazkou obezitou. Na zlepsenie zdravia potrebujeme prevenciu, liebu a manazment.
Ludia Zijúci s obezitou si zaslúzia starostlivost, bez stigmy a hanby.