Swedish

Help us spread the word on social media.

Remember to use the hastags #WODEurope, #WorldObesityDay and #AddressingObesityTogether on all your posts, comments and reshares.

Twitter, Facebook and LinkedIn posts, in particular, can help to draw attention to the World Obesity Day Europe website

Visste du att obesitas är en kronisk sjukdom, med komplexa bakomliggande orsaker, som behöver erkännas som en diagnos precis som typ 2-diabetes, psykisk ohalsa och andra kroniska sjukdomar.
44% av typ 2-diabetes, 23% av ischemisk hjärtsjukdom och mellan 7% och 41% av vissa cancerformer kan tillskrivas övervikt och obesitas. Manga patienter är inte medvetna om dessa samband, denna kunskap ger patienter styrka att agera och söka hjälp tidigare.
Bristen pà sáväl grundutbildning som fortbildning för läkare och annan vardpersonal utgör ett betydande hinder for en fungerande obesitasbehandlig.
Enbart politiska och miljomässiga forandringar är inte ensamma behandlingar för personer med svär fetma. Vi behover förebyggande, behandling och hantering for att forbattra halsan.
Manniskor som lever med obesitas har rätt till vard utan att utsattas for stigmatisering och skambeläggas.