Norwegian

Help us spread the word on social media.

Remember to use the hastags #WODEurope, #WorldObesityDay and #AddressingObesityTogether on all your posts, comments and reshares.

Twitter, Facebook and LinkedIn posts, in particular, can help to draw attention to the World Obesity Day Europe website

WHO anerkjenner fedme som en kronisk sykdom med behov for langsiktig behandling. Hjelp oss à snakke om fedme og finne losninger sammen.
44% av type 2-diabetes, 23% av iskemisk hjertesykdom og mellom 7% og 41% av visse typer kreft er assosiert med overvekt og fedme. Mange pasienter er ikke klar over disse koblingene, denne kunnskapen gir pasienter mulighet til à handle og soke hjelp tidligere.
Mangelen pà utdanning og opplæring for leger og annet helsepersonell er en betydelig barriere for behandling av fedme.
En god händtering av sykelig overvekt handler bäde om forebygging og tilgang pa evidensbasert behandling, samt politikk som sikrer alle gode livsmuligheter.
Mennesker som lever med fedme fortjener helsehjelp, fri for stigma og skam.